AVÍS LEGAL

Associació VIBRANT, amb domicili a carrer del Torrent d’en Vidalet, 19  08012 Barcelona i adreça electrònica info@historiavibrant.cat, declara el seu respecte i compliment de les disposicions recollides en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD) i el compliment de les previsions legals que conté el Reial Decret 994 /1999, d’11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, als efectes ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i apropiació indeguda de les dades que vostè faciliti a Assoaciació VIBRANT, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables . Per tot això , l’informa de la seva política de protecció de dades , perquè vostè determini voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a Associació VIBRANT. Associació VIBRANT l’informa igualment que les dades de caràcter personal que vostè introdueixi a través de la pàgina web ubicada a l’adreça d’Internet historiavibrant.cat (d’ara endavant, el Portal), així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat , es recolliran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal propietat de Associació VIBRANT, les dades consten a l’encapçalament, que quedarà sota la responsabilitat de l’associació. A l’efecte de donar compliment al que preveu la LOPD , li comuniquem que Associació VIBRANT és el responsable i destinatària del fitxer en què s’incloguin les dades de caràcter personal que vostè li faciliti mitjançant qualsevol dels formularis disposats a els efectes en la pàgina web indicada. Per integrar les seves dades al fitxer de Associació VIBRANT i, si escau, comunicar les seves dades a tercers , cal el seu consentiment inequívoc, que podrà prestar mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat, escollint l’opció ‘HE LLEGIT I ACCEPTO  LA POLÍTICA DE PRIVACITAT DE ASSOCIACIÓ VIBRANT’ que es presenta abans de cada formulari de sol · licitud de dades . Abans d’aquesta acceptació cap dada de caràcter personal relatiu a la seva persona serà incorporat a fitxers del Associació VIBRANT. Les dades que vostè facilita a Associació VIBRANT tenen com a finalitat poder ser utilitzats per aquesta companyia per al desenvolupament de qualsevol de les activitats pròpies del seu negoci del sector de la prestació de serveis culturals i de divulgació, als efectes de gestionar, administrar i prestar-li els serveis que sol·liciti, així com per a activitats de promoció dels seus productes o serveis i per enviar-li informació comercial relacionada amb les noves activitats i productes. Tanmateix, la seva acceptació de la present Política de Privacitat suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè Associació VIBRANT pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes que estableix la Llei 34/ 2002, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a Associació VIBRANT , a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@historiavibrant.cat, manifestant la seva voluntat. Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d’un asterisc (*), la resposta a les preguntes sobre dades personals és voluntària, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes , impliqui una minva en la qualitat dels serveis que vostè sol·licita. La manca d’emplenament dels camps determinats com obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que Associació VIBRANT pugui prestar-li els serveis que sol·liciti. Vostè tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés , rectificació , cancel · lació i oposició de les seves dades personals que obren en els fitxers de Associació VIBRANT, sol·licitant per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció. Per exercir els seus drets podrà dirigir-se a l’adreça indicada a l’inici d’aquesta Política de Privacitat o alternativament a historia.vibrant@gmail.com, a l’atenció del responsable de seguretat i fitxers informàtics (Ref. LOPD). Associació VIBRANT es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas,  Associació VIBRANT anunciarà aquests canvis indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que sigui necessari, la seva acceptació d’aquests canvis.