AVÍS LEGAL

Associació VIBRANT l’informa igualment que les dades de caràcter personal que vostè introdueixi a través de la pàgina web ubicada a l’adreça d’Internet historiavibrant.cat (d’ara endavant, el Portal), així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat , es recolliran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal propietat de Associació VIBRANT, les dades consten a l’encapçalament, que quedarà sota la responsabilitat de l’associació. A l’efecte de donar compliment al que preveu la LOPD , li comuniquem que Associació VIBRANT és el responsable i destinatària del fitxer en què s’incloguin les dades de caràcter personal que vostè li faciliti mitjançant qualsevol dels formularis disposats a els efectes en la pàgina web indicada.

Per integrar les seves dades al fitxer de Associació VIBRANT i, si escau, comunicar les seves dades a tercers , cal el seu consentiment inequívoc, que podrà prestar mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat, escollint l’opció ‘HE LLEGIT I ACCEPTO  LA POLÍTICA DE PRIVACITAT DE ASSOCIACIÓ VIBRANT’ que es presenta abans de cada formulari de sol · licitud de dades . Abans d’aquesta acceptació cap dada de caràcter personal relatiu a la seva persona serà incorporat a fitxers del Associació VIBRANT.

Les dades que vostè facilita a Associació VIBRANT tenen com a finalitat poder ser utilitzats per aquesta companyia per al desenvolupament de qualsevol de les activitats pròpies del seu negoci del sector de la prestació de serveis culturals i de divulgació, als efectes de gestionar, administrar i prestar-li els serveis que sol·liciti, així com per a activitats de promoció dels seus productes o serveis i per enviar-li informació comercial relacionada amb les noves activitats i productes.

Tanmateix, la seva acceptació de la present Política de Privacitat suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè Associació VIBRANT pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes que estableix la Llei 34/ 2002, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a Associació VIBRANT , a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@historiavibrant.cat, manifestant la seva voluntat.

Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d’un asterisc (*), la resposta a les preguntes sobre dades personals és voluntària, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes , impliqui una minva en la qualitat dels serveis que vostè sol·licita. La manca d’emplenament dels camps determinats com obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que Associació VIBRANT pugui prestar-li els serveis que sol·liciti.

Vostè tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés , rectificació , cancel · lació i oposició de les seves dades personals que obren en els fitxers de Associació VIBRANT, sol·licitant per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció. Per exercir els seus drets podrà dirigir-se a l’adreça indicada a l’inici d’aquesta Política de Privacitat o alternativament a historia.vibrant@gmail.com, a l’atenció del responsable de seguretat i fitxers informàtics (Ref. LOPD).

Associació VIBRANT es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas,  Associació VIBRANT anunciarà aquests canvis indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que sigui necessari, la seva acceptació d’aquests canvis.